1. De organisatie van EST 2021 is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, letsels of  schade. Het betreden van de terreinen van EST 2021 is geheel op eigen risico.
 2. Volg steeds de richtlijnen die gegeven worden door de politie, security, hulpdiensten of door leden van de organisatie. Op verzoek van deze personen dient een identificatiebewijs te worden vertoond.
 3. Door het betreden van de terreinen EST geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s, video’s of reportages te gebruiken voor publicatie.
 4. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.  Het gebruik of bezit van drugs of verdovende middelen van welke aard ook zijn verboden.
 5. Zijn niet toegelaten op de terreinen EST: wapens of enig soort wapentuig, pyrotechnische materialen, Bengaals vuur of vuurwerk. Op verzoek van de veiligheidsdiensten kan overgegaan worden tot fouillering en tot eventuele inbeslagname van die voorwerpen.
 6. Het toebrengen van schade aan installaties EST 2021 zal op de veroorzaker verhaald worden.
 7. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten, in welke aard ook, worden niet getolereerd.
 8. Het is verboden om eigen drank of etenswaren mee te brengen.
 9. Roken is enkel toegelaten in open lucht, niet in de gebouwen en tenten.
 10. Dieren zijn niet toegelaten in de gebouwen en tenten, met uitzondering van een blindengeleidehond.
 11. Het gebruik van de voorziene toiletten is verplicht. Bij overtreding kan een verwijdering van het terrein volgen.
 12. Afval dient in de voorziene afvalcontainers gedeponeerd te worden.
 13. De veiligheidsvoorschriften welke van toepassing zijn op de schietterreinen dienen steeds strikt te worden nageleefd.

Beoordeling inzake overtredingen op deze veiligheidsvoorschriften EST 2021 gebeurt door de politie, de veiligheidsdiensten of door de organisatie. Deze beoordeling is bindend.

Bij overtredingen van de veiligheidsvoorschriften EST 2021 volgt mogelijk een vaststelling door de politie en eventueel een GAS-boete.

Met je vragen kan je steeds terecht op een informatiepunt of bij de leden van de organisatie.

Bij ernstig ongeval of onheil : bel 112.