Oproep tot vrijwilligers

Wie ? organisator : vzw Est Deinze 2021, opgericht door enkele leden van het bestuur van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘De Eendracht van Ooidonk’

Wat ? Het Europees Schutterstreffen

Het Europees Schutterstreffen is een driejaarlijks cultureel en sportief feest waarbij schuttersgilden uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten.

Waar ? Centrum van onze stad

Wanneer ? van 19 tot 21 augustus 2022

Doel ? We willen met dit treffen de rijk gevulde geschiedenis en tradities die het schutterswezen geniet, aan het grote publiek voorstellen. Het is meer dan een schietwedstrijd. De kernactiviteit is en blijft het verbinden van mensen en verenigingen binnen gans Europa. Cultuur en samenleving gaan nu eenmaal hand in hand en kent geen grenzen.

Waarom ?

Het Europees Schutterstreffen wordt één van de grootste culturele en sportieve evenementen in de Leiestreek in 2022.  Verwachte bezoekersaantal : 35.000

Concreet : vrijwilligers nodig voor volgende functies :

-Onthaal –Secretariaat –Vrijwilligerscoördinatie –Toog – Afruimen – Onderhoud terreinen – Controle – Parking –Begeleiding……….

Het Europees Schutterstreffen is een groot internationaal evenement waarvan een deel van de opbrengst naar enkele goede doelen gaat. De inzet van u en uw vereniging wordt bij een batig saldo beloond met een bedrag per gepresteerd uur. Dat bedrag is voor uw vereniging of voor 1 van onze goede doelen. Het bedrag gaat dus niet naar de vrijwilliger zelf, maar wel naar de vereniging.

Tenslotte, om het met een boutade te zeggen :

Voor alle partijen moet dit schutterstreffen een schot in de roos worden………

Voor meer informatie, neem contact met ons op via personeel@estdeinze2021.eu 
of meld u rechtstreeks aan via deze link

HIER AANMELDEN