EST is meer dan een schietwedstrijd. Het is een driejaarlijks feest waarbij schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende landen elkaar ontmoeten. Bij het EST gaat het, naast de strijd om de Europese koningstitel, ook om de persoonlijke ontmoeting van alle Europese schutters. Wedstrijden in het schieten, het trommelen, het vendelen en het feestvieren versterken de onderlinge Europese banden en vriendschappen. Ook het samenkomen van de jeugdleden wordt in de E.G.S. bevorderd.

De organisatie van het Schutterstreffen 2021 werd door de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (E.G.S.) toegewezen aan de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan de ‘Eendracht van Ooidonk’ www.eendracht-van-ooidonk.com. Samen met de stad Deinze werd hierover overlegd en de gemeenteraad gaf zijn principieel akkoord op 26 januari 2016.

 >> Lentecongres 2020

 >> Programma 2021